Afdrukken

Joh. 10:25 -27 Jezus zeide tot haar; Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Veel mensen hebben vaak de indruk dat wanneer er gesproken wordt over geloof, Jezus Christus, hemel, hel, dat dit iets is dat pas ter sprake moet komen bij het naderend sterven van een mens. Maar kunt u zeggen of weten wanneer dit sterven dan zal zijn. Of zult u weten dat u er op dat eigenste ogenblik, in uw stervensuur, nog de tijd toe zult hebben, of de gelegenheid om de juiste beslissing te nemen? Sterven en dood schuiven we liever zo ver mogelijk voor ons uit, totdat het ons onvermijdelijk tegenkomt.

Bent u klaar om uw stervensuur te durven onder ogen zien?

Bent u klaar voor de eeuwigheid die voor u ligt, na dit leven hier op aarde?

Neem nu eens even de tijd om hetgeen hierboven geschreven staat in overdenking te nemen, en eens te bedenken waarom Jezus kwam?