Wie zijn wij?

De Evangelische Gemeente Paulus en een gemeenschap van christenen, die naar de richtlijnen van het onfeilbare Woord van God, de Bijbel willen leven en die Jezus van harte liefhebben.

We zijn een zelfstandige kerkgemeenschap die aangesloten is bij de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Vlaanderen.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat Jezus Christus de enige weg tot God is en dat we alleen door Hem vergeving van zonden ontvangen. We geloven dat Jezus als mens naar de aarde kwam om vrijwillig te sterven en daarmee de straf voor onze zonden op Zich nam. Jezus is als het ware de brug tussen God en de mens. Dit geschenk (het offer van Zijn leven) is gratis voor iedereen! Want God had de mens zo lief dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh 3:16)

Het belangrijkste is dat een mens weet dat hij/zij wedergeboren is (d.w.z. Jezus’ offer heeft aanvaard) door de Heilige Geest en daardoor een lid is van de wereldwijde kerk van Christus. Dan is hij/zij in gevoegd in de gemeente van de Here Jezus Christus.

De kernpunten van ons geloof hebben we samengebracht in onze geloofsbelijdenis.